نحوه استفاده از اپلیکاتور کلوتریمازول:

ابتدا اپليكاتور را با پيچاندن بر روي لوله كرم قرار داده با يك دست اپليكاتور را نگهداشته و با دست ديگر لوله كرم را فشار داده تا لوله اپليكاتور از كرم پر شود و ميله آن تا انتها ، به عقب برگردد سپس اپليكاتور پر از كرم را داخل واژن تا آنجا كه ممكن است عميق تر فرو بريد (بهتر است به پشت بخوابيد) بعد ميله را تا انتها فشار دهيد تا كرم داخل واژن تخليه شود و سپس اپليكاتور را بيرون آوريد . پس از هر بار مصرف دو قطعه اپليكاتور را از هم جدا كرده و با آب ولرم و صابون شسته و خشك نمائيد و دو قطعه را براي مصرف بعدي روي هم سوار كنيد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ساعت 21:36  توسط من | 
 

 

 

اسپری را رو به بالا نگه دارید


درپوش را باز کنید

پیچ را درهر دو جهت بچرخانید تا صدای کلیک را بشنوید

به آرامی نفس خود را بیرون بدهید و تا جای ممکن هوای ریه ها را خالی کنید.


دهانه اسپری را رو به قسمت انتهای گلو، داخل حفره قرار داده و با لبها دور دهانه را محکم بگیرید.

دم عمیق و محکم انجام دهید

پس از خارج نمودن دهانه اسپری از دهان، نفس خود را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه حبس نموده، سپس به آرامی نفس بکشید.

با استفاده صحیح ممکن است هیچ طعمی در دهان احساس نکنید.دقت کنید که پیچاندن بیش از مقدار لازم می تواند محتوای اسپری را تخلیه نماید

بین استنشاقهای متوالی، حداقل یک دقیقه فاصله بگذارید.

در نشانگر میزان دارو رنگ قرمز نشان می دهد که دارو به اتمام رسیده است

فراموش نکنید که پس از استنشاق دهان خود را با آب بشویید (غرغره کنید ،آن را قورت ندهید)

نشانگر میزان دارو که میزان داروی باقیمانده را نشان می دهد به آهستگی حرکت می کند و ممکن است شما پس از هر دوز استفاده متوجه حرکت آن نشوید

صدایی که هنگام تکان دادن اسپری شنیده می شود مربوط به پودر خشک رطوبت گیر است که حتی هنگامی که دارو به اتمام رسیده باشد این صدا شنیده می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 22:38  توسط من |