نحوه استفاده از اپلیکاتور کلوتریمازول:

ابتدا اپليكاتور را با پيچاندن بر روي لوله كرم قرار داده با يك دست اپليكاتور را نگهداشته و با دست ديگر لوله كرم را فشار داده تا لوله اپليكاتور از كرم پر شود و ميله آن تا انتها ، به عقب برگردد سپس اپليكاتور پر از كرم را داخل واژن تا آنجا كه ممكن است عميق تر فرو بريد (بهتر است به پشت بخوابيد) بعد ميله را تا انتها فشار دهيد تا كرم داخل واژن تخليه شود و سپس اپليكاتور را بيرون آوريد . پس از هر بار مصرف دو قطعه اپليكاتور را از هم جدا كرده و با آب ولرم و صابون شسته و خشك نمائيد و دو قطعه را براي مصرف بعدي روي هم سوار كنيد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ساعت 21:36  توسط من |